Author: Judy Le

man putting tape on a box in a work studio

Định cư Canada theo diện Self-Employed

Quý vị yêu thích công việc kinh doanh tự do? Quý vị tự làm chủ việc kinh doanh…

Learn more
aerial photo of cargo crates

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Vào ngày 14 tháng 1 năm 2019, hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực với Việt Nam.…

Learn more
man giving a presentation

3 Cách Định Cư Canada Nhanh Nhất Dành Cho Doanh Nhân Việt

Như quý vị đã biết, luật di trú Canada rất phức tạp, vì vậy việc chọn được con…

Learn more